Про кафедру


З метою вивчення галузей приватного права та законодавства і для належного забезпечення інтересів приватної особи та їх захисту, у відповідності із постановою Вченої ради Тернопільської академії народного господарства (протокол №4 від 25 лютого 1998 року) було створено юридичний інститут на базі одноіменного факультету, до якого віднести кафедру цивільного та трудового права. Завідуючим було призначено кандидата юридичних наук доцента Іванчука Мирослава Васильовича (наказ № 71 від 19 березня 1998 року).

Згідно з навчальним планом на кафедру цивільного і трудового права покладено забезпечення викладання наступних дисциплін: “Цивільне та сімейне право”, “Трудове право”, “Цивільний процес”, “Адвокатура України”, “Нотаріат в Україні”, “Право соціального забезпечення”, “Екологічне право”, “Житлове право”, “Аграрне право”, “Виконавче провадження”, “Міжнародне приватне право”.

Викладання  дисциплін  здійснювали висококваліфіковані спеціалісти, юристи-практики: кандидат юридичних наук, доцент Іванчук Мирослав Васильович, Заслужені юристи України: Тиханська Тетяна Василівна, Дуда Поліна Миколаївна; адвокат  Дерех Надія Володимирівна; молоді викладачі: Дуда Олександр Ігорович, Григоровська Любов Василівна, Слома Валентина Миколаївна, Василевич Ольга Олексіївна.

З 1січня 2006 р. (наказ № 94 від 19 жовтня 2005 року) в зв’язку з реорганізацією Юридичного факультету ТДЕУ, кафедру цивільного і трудового права було перейменовано на кафедру цивільного права і процесу. Кафедра стала випусковою кафедрою за цивільно-правовою спеціальністю.

Кафедра забезпечувала викладання таких базових юридичних дисциплін: “Цивільне право”, “Трудове право”, “Аграрне право”, “Екологічне право”, “Сімейне право”, “Цивільний процес”, “Житлове право”, “Право соціального забезпечення”, “Виконавче провадження”, “Міжнародне приватне право”; а також спеціальних курсів: “Медичне право”, “Складання цивільно-правових документів”, “Цивільно-правове регулювання банківської діяльності”, “Спадкове право”.

Забезпечували викладення зазначених дисциплін: Іванчук Мирослав Васильович (завідувач кафедрою), Калаур Іван Романович, Николайчук Любов Михайлівна; шість старших викладачів: Дерех Надія Володимирівна, Процик Василь Мирославович, Слома Валентина Миколаївна, Стадник Богдана Михайлівна, Тиханська Тетяна Василівна, Чегодар Оксана Михайлівна;  викладач-стажист Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна. Викладацький склад кафедри бере активну участь у щорічних конференціях, які проходять на Юридичному факультеті ТДЕУ на тему: “Формування правової держави в Україні: проблеми й перспективи” та у Всеукраїнських наукових конференціях.

Згодом, відповідно до наказу №27-к від 22 січня 2007 року кафедру цивільного права і процесу очолив кандидат юридичних наук Калаур Іван Романович.

Відповідно до наказу №461-к від 26 листопада 2009 року кафедру цивільного права і процесу очолила кандидат юридичних наук Слома Валентина Миколаївна.

 

На сьогоднішній день до колективу кафедри входять : 2 доктора юридичних наук – Калаур І. Р., Галай А.О., 9 кандидатів юридичних наук —  Слома В. М., Паславська О. Я., Лукасевич – Крутник І. С., Бутрин – Бока Н. С., Гнатів О. Б., Гелецька  І. О., Зигрій О.В., Стефанчук М. М., Микитин В. І., викладачі – Труфанова Ю. В., Боднарчук І. В., Паращук Л. Г., Фрончко В.В.

Щорічно працівники кафедри нагороджуються грамотами та подяками з нагоди професійного свята Дня юриста. Крім того, є учасниками Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій, авторами наукових та навчально-методичних праць.

Викладачі сумлінно готують майбутніх юристів у стінах факультету, передаючи їм власний досвід та знання. Незважаючи на навчальний процес, завжди знаходять час на дозвільну роботу із студентами.

 

 

 

 


Професорсько-викладацький склад

Калаур Іван Романович

Доцент, доктор юридичних наук, завідувач кафедри цивільного права і процесу ТНЕУ

Народився 4 липня 1968 р. м. Підгайці Бережанського р-ну, Тернопільської обл. Після закінчення у 1985 р. Підгаєцької середньої школи у цьому ж році вступив на навчання до Тернопільського педагогічного інститут на фізико-математичний факультет. З 1987р по 1989р. служив у Збройних силах СРСР. З вересня 1989р. продовжив навчання у Тернопільському педагогічному інституті. З серпня 1992 р. працював на посаді старшого лаборанта кафедри фізики і методики викладання фізики Тернопільського державного педагогічного університету. У 1996 році вступив на навчання до Львівського національного університету імені Івана Франка на спеціальний правничий факультет (заочна форма навчання), який закінчив у 2000р. У цьому ж році вступив в аспірантуру Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, яку закінчив у 2003р. У 2004 р захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук. З листопада 2003р. по вересень 2005р. працював асистентом кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного університету. З вересня 2005р. по серпень 2006р. працював на посаді доцента кафедри цивільного і трудового права  Тернопільського державного економічного університету. З вересня 2006 р. по січень 2007р. працював на посаді завідувача кафедри загально-правових дисциплін Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола. З січня 2007р. по серпень 2008р. працював на посаді завідувача кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету. З серпня 2008р. по 2015р. працював на посаді доцента кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету. У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. З 2015 року  – завідувач кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету.                                                           Автор більш як 100 наукових праць, учасник Всеукраїнських та Міжнародних конференцій.

E-mail: ivan@tneu.edu.ua
Телефон: (0352) 25-29-45

Теремецький Владислав Іванович

Професор, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права і процесу ТНЕУ

Народився 31 грудня 1973 року у м. Харкові У 1998 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (тепер – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю «правознавство», у 2002 році – факультет підготовки професійних суддів цієї ж академії. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно розшукова діяльність на тему: «Право особи на апеляційне оскарження вироку та процесуальний порядок його реалізації». З 2010 по 2016 рр. працював у Харківському інституті внутрішніх справ (тепер –  Харківський національний університет внутрішніх справ) на посадах доцента, помічника ректора (2011 р.) та професора кафедри цивільного права та процесу. У 2013 р. захистив докторську дисертацію зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, «Адміністративно-правове регулювання податкових відносин в Україні». У 2016 р. присвоєно вчене звання доцента зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. З 2016 по 2017 рр. працював на посаді завідувача та професора кафедри кримінального права і правосуддя МЕГУ ім. Степана Дем’янчука (м. Рівне). У 2017 р. – завідувачем та професором кафедри цивільно-правових дисциплін Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (м. Київ). З 2015 по 2017 рр. – член спеціалізованої вченої ради К 26.236.02  Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. Автор більш ніж 150 наукових та навчальних праць, в тому числі 6 монографій (4 – у співавторстві), 2 навчальних посібників (у співавторстві), науково-практичного коментаря Цивільного кодексу України. Захистив 12 к.ю.н. та 2 д.ю.н. Коло наукових інтересів: перегляд судових рішень у цивільному, адміністративному та кримінальному процесах; цивільні та адміністративні правовідносини у сфері охорони здоров’я; договірні відносини у цивільному праві; правове регулювання податкових відносин Життєве кредо: життя – це тягар і дар одночасно, тому треба цінувати кожну хвилину життя, якою б важкою вона не була e-mail: vladvokat333@ukr.net Телефон: 0352 – 25 – 29 – 45  


Бутрин-Бока Наталія Степанівна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу ТНЕУ

Народилася 19 липня 1984 року, українка, освіта вища. У 2001 році із золотою медаллю закінчила загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №9 міста Тернополя. У 2006 році закінчила Тернопільський національний економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Правознавство” та здобула кваліфікацію спеціаліста з права. Науково-педагогічну діяльність розпочала з вересня 2007 року на посаді викладача кафедри цивільного права і процесу ТНЕУ. 23 грудня 2014 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему “Правочин як підстава виникнення та припинення корпоративних прав” за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право у Спеціалізованій вченій раді Національної академії прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (м. Київ). З серпня 2016 року і дотепер перебуває на посаді доцента кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету ТНЕУ.                                                             Коло наукових інтересів: корпоративне право, цивільний процес, право.                         Життєве кредо:   

E-mail: butrin-n@mail.ru
Телефон: (0352) 25-29-45

Гнатів Оксана Богданівна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу ТНЕУ

Гнатів Оксана Богданівна,1983 року народження. Має вищу юридичну освіту. У 2006 році з відзнакою закінчила Тернопільський державний економічний університет,  юридичний факультет, спеціальність «Правознавство» та здобула кваліфікацію „Юрист”. З 2005 року по 2014 рік працювала в Тернопільському міськрайонному суді. З листопада 2007 р. до листопада 2011 р. підвищувала свій професійний та науковий рівень в аспірантурі без відриву від виробництва в Львівському національному університеті ім. І. Франка. Дисертаційне дослідження на тему «Захист права власності в цивільному праві» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і процес, сімейне право та міжнародне приватне право», захистила 30 березня 2015 року в Національній академії внутрішніх справ МВС України (м. Київ). 30 червня 2015 року Гнатів О.Б. здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2006 році в Тернопільському державному економічному університеті (ТНЕУ) по сумісництву, а з 2014 року на основному місці роботи (кафедра цивільного права і процесу). З грудня 2016 року по даний час працює на посаді доцента кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету. Опубліковано 26 наукових праць, серед яких 11 статей у фахових виданнях, з них 1 у міжнародному виданні та навчально-методичні праці.                                                                                                                                             Коло наукових інтересів: дослідження сучасних проблем цивільного права та процесу.                                                                                                                                                             Життєве кредо: ВСЕ У НАШИХ РУКАХ, ТОМУ ЇХ НЕ МОЖНА ОПУСКАТИ.

E-mail: oksg1983@rambler.ru
Телефон: (0352) 25-29-45

Зигрій Ольга Володимирівна

Доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу ТНЕУ

Українка, освіта вища.  У 1992  році з відзнакою закінчила Пробіжнянську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Чортківського району Тернопільської області. У 1997 році закінчила Львівський державний аграрний університет  економічний факультет. Рішенням державної екзаменаційної комісії присвоєно кваліфікацію економіста із зовнішньоекономічних зв’язків. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2002 році в Чортківському інституті підприємництва і бізнесу ТАНГ. Працювала: з вересня 2002 р. до серпня 2005 р. – асистентом кафедри економічних наук Чортківського інституту підприємництва і бізнесу; з вересня 2005 р. до серпня 2006 р. – викладачем кафедри економічних наук; з вересня 2006 р. до 2010 р. – старшим викладачем кафедри економічних наук; з 22 січня 2010 р. до 31 серпня 2014 р. - доцентом кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ; з 1 вересня 2014 р. по 31 серпня 2015 р. - доцентом кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу ТНЕУ. З 1 вересня 2015 року перебуває на посаді доцента кафедри фінансово-економічної безпеки юридичного факультету ТНЕУ. 23 квітня 2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему „Формування економічних відносин в інтегрованому бурякоцукровому виробництві” за спеціальністю 08.00.04 – „економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” у Спеціалізованій вченій раді Д58.082.03 Тернопільського національного економічного університету. 10 листопада 2011 року присвоєно вчене звання доцента. З вересня по грудень 2014 року пройшла навчання у проекті «Україна - Норвегія» ТНЕУ при участі Вищої Школи Бізнесу Університету Нурланда (Норвегія) та отримала Свідоцтво про підвищення кваліфікації у 2015 р.                                                                                                               Коло наукових інтересів: земельне право, аграрне право.                                                       Життєве кредо: ДІЛИСЬ З ЛЮДЬМИ КРАЩИМ, ЩО В ТЕБЕ Є!

E-mail: zigrjj@ukr.net
Телефон: (0352) 25-29-45

Микитин Віталій Ігорович

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу ТНЕУ

Народився 3 травня 1986 року в м. Тернополі. Громадянин України. У 2003 році закінчив Класичну гімназію міста Тернополя. У 2008 році закінчив юридичний факультет Тернопільського національного економічного університету і отримав диплом з відзнакою та кваліфікацію магістра з інтелектуальної власності. З 2008 року до 2013 року підвищував свій професійний та науковий рівень в НДІ інтелектуальної власності Національної Академії правових наук України, як пошукувач. 03 вересня 2016 року успішно захистив дисертацію на тему: «Цивільно-правова відповідальність за порушення майнових прав інтелектуальної власності» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право в Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького. Науково-педагогічну діяльність розпочав у листопаді 2008 року на посаді стажиста-дослідника кафедри інтелектуальної власності та приватного права юридичного факультету ТНЕУ. З вересня 2010 року і до теперішнього часу – викладач кафедри цивільного права і процесу ТНЕУ. Опублікував 35 наукових та навчально-методичних праць.                                                                                                                                       Коло наукових інтересів:  цивільне право, трудове право, сімейне право, право інтелектуальної власності.                                                                                                                         Життєве кредо: УСПІХ – ЦЕ СУМА ЗУСИЛЬ, ЗАТРАЧЕНИХ КОЖНОГО ДНЯ. У ВСІХ Є 24 ГОДИНИ. ЧАС НІКОГО НЕ ЖАЛІЄ: НІ БІДНИХ, НА БАГАТИХ. ЯКЩО ВИКОРИСТОВУВАТИ ЙОГО ГРАМОТНО, МОЖНА ДОСЯГТИ НЕЙМОВІРНОГО УСПІХУ.

E-mail: mykytynvi@mail.ru
Телефон: (0352) 25-29-45

Слома Валентина Миколаївна

Доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу ТНЕУ

 

Народилася 26 листопада 1977 року у с. Теофіпілка Козівського району Тернопільської області.

У 1995 році з відзнакою закінчила Монастириську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів.

У 2000 році з відзнакою закінчила юридичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права.

24 травня 2007 року у спеціалізованій вченій раді К 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Тема дисертації: «Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2009 по 2015 роки обіймала посаду завідувача кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету ТНЕУ.

Автор понад 100 наукових праць.

Коло наукових інтересів: зобов’язальні правовідносини, проблеми договірного права.

Життєве кредо: ХОЧЕШ ЗМІНИТИ СВІТ – ПОЧНИ З СЕБЕ.

E-mail: sloma_valya@ukr.net
Телефон: (0352) 25-29-45

Боднарчук Ігор Володимирович

Викладач кафедри цивільного права і процесу ТНЕУ


Труфанова Юлія Владиславівна

Викладач кафедри цивільного права і процесу ТНЕУ


Аспіранти